Den Země

Základní škola Želiv zve zájemce z řad široké veřejnosti k účasti na akci z názvem Den Země. Těšit se můžete na přednášku o myslivosti spojenou s prezentací mysliveckých trofejí. Místní…

Více...

Poděkování za Školní ples 2019

Základní škola Želiv by touto cestou velmi ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Školního plesu 2019. Chceme poděkovat především všem sponzorům, kteří nám věnovali věcný či…

Více...

Základní škola Želiv by touto cestou velmi ráda poděkovala Monice Radilové, Andree Hrůzové, Daně Novákové, Petře Karáskové, Margitě Křikavové, Romaně Moučkové, Petře Krejčí, Pavle Beranové Vlastě Dolejšové, Lence Krčilové a Lence Kotkové za přípravu a realizaci dětského maškarního karnevalu. Velmi si vážíme Vašeho volného času, který jste této akci věnovaly a způsobu, jak jste celou akci výborně zvládly. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na Dětský maškarní karneval 2020.…

Více...