V rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ z Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizujeme již od počátku března projekt s jednoduchým názvem ZŠ Želiv. V tomto projektu se zaměřujeme především na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a s tím spojené zlepšení kvality vzdělávání našich  žáků. Na aktivity tohoto projektu jsme získali částku 430 tis. Kč.

  …

Více...

Chtěli bychom pozvat všechny na Školní ples, který bude pro bývalé žáky, rodiče a přátele školy. Rádi Vás uvidíme!…

Více...

Ve středu 20.12. 2017  k nám nečekaně dorazila milá návštěva. Až ze severního pólu k nám zavítal Santa Claus, aby dětem rozdal drobné dárečky a přiblížil vánoční tradice ve Velké Británii. Celá tato akce proběhla v rámci výuky angličtiny a v roli Santy exceloval náš učitel angličtiny pan Ian Salter. Za toto milé překvapení mu velmi děkujeme.…

Více...