Sběr papíru pro tento školní rok končí v úterý 20. 6. 2017. Po tomto termínu již papír vybírat nebudeme a s novým sběrem začneme až od září 2017.  Peníze získané ze sběru papíru dostanou jednotlivé třídy na realizaci nejrůznějších třídních aktivit. Chceme všem, kteří se zapojili do sběru papíru, velmi poděkovat a věříme, že se do této akce zapojíte i příští školní rok.

 

Průběžné výsledky jednotlivých tříd ve sběru papíru.

 

Třída Hmotnost odevzdaného papíru (kg)
1. třída 837,5
2. třída 1426
3. třída 617
4. třída 1142,5
5. třída 514
6. třída 303
7. třída 281,5
8. třída 236,5
9. třída 622