Měsíc listopad je již řadu let na naší škole spojen s projektem Příběhy bezpráví, při němž mají žáci možnost vyslechnout vyprávění pamětníků významných událostí 20. století.

Jsme velmi rádi, že naše pozvání v letošním roce přijal Ing. Jan Litomiský, jenž musel kvůli svému demokratickému smýšlení a přesvědčení snášet řadu útrap spojených s komunistickou perzekucí. Z úst pana Litomiského a jeho manželky jsme se dozvěděli, jakým způsobem se dostal k podpisu Charty 77, o jeho působení ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, o šíření samizdatu a následném věznění v Plzni na Borech. Tyto události významně ovlivnily jeho pozdější život, kdy byl nucen opustit povolání agronoma v JZD Vyskytná, pracovat jako lesní dělník a dodržovat podmínky velmi ponižujícího ochranného dohledu. Našeho hosta jsme se rovněž zeptali na atmosféru roku 1989 nebo vznik OF.

K programu si manželé připravili řadu doplňujících materiálů – např. ukázku dokumentace vedené STB a knih, mezi nimiž bych vyzdvihla titul s názvem Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent.

Oběma velmi děkujeme za pečlivou přípravu, zajímavé, poučné a podnětné vyprávění, v neposlední řadě za zprostředkování dvouhodinové exkurze do doby nesvobody a popírání lidských práv.

 

Hana Kumžáková

 

Můžete si rovněž přečíst: https://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/zelivsti-skolaci-pobeseduji-s-chartistou-janem-litomiskym-20171121.html