Výsledky voleb do Školské rady zřizované při ZŠ Želiv

 

Volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy

Volby proběhly 22. 11. 2017 v průběhu jednání pedagogické rady.

Přihlásil se jeden kandidát, který byl posléze jednomyslně zvolen

 Dana Nováková – 11 hlasů

Volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy

Volby proběhly 22. 11. 2017 v průběhu rodičovských schůzek.

Přihlásili se tři kandidáti. Volby proběhly tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků s kandidáty

Na základě 65 odevzdaných, platných hlasovacích lístků bylo stanoveno následující pořadí:

1) Vlasta Dolejšová -  50 hlasů

2) Jana Konopáčová  - 9 hlasů

3) Monika Zedníčková - 6 hlasů

 

Volební protokol, volební lístky – vše je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Složení Školské rady při ZŠ Želiv

volební období listopad 2017 – listopad 2020

Vlasta Dolejšová – zástupce za zákonné zástupce žáků školy

Dana Nováková – zástupce za pedagogické pracovníky školy

Markéta Paťhová –zástupce za zřizovatele

Výsledek obrázku pro election clipart