V rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ z Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizujeme již od počátku března projekt s jednoduchým názvem ZŠ Želiv. V tomto projektu se zaměřujeme především na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a s tím spojené zlepšení kvality vzdělávání našich  žáků. Na aktivity tohoto projektu jsme získali částku 430 tis. Kč.