U příležitosti končícího pololetí jsme využili možnosti výběru filmového představení z nabídky kina Humpolec a jako odměnu za vysvědčení jsme nabídli našim žákům film podle jejich vlastního výběru. Všichni žáci měli na výběr z několika českých i zahraničních filmů.

Žáci 1. až 4. ročníku si vybrali pohádku Čertoviny.

Žáci 5. až 9. ročníku si vybrali sci-fi film Thor: Ragnarok. 

Jako určité ocenění našich žáků za první pololetí školního roku jsme se rozhodli, že žáci budou mít filmové představení zcela zdarma. Vstupné i autobusová přeprava bude hrazena ze sponzorských darů poskytnutých škole.