Základní škola Želiv by touto cestou velmi ráda poděkovala Monice Radilové, Andree Hrůzové, Daně Novákové, Petře Karáskové, Margitě Křikavové, Věře Sochůrkové, Vlastě Dolejšové, Lence Krčilové a Lucii Kotkové za přípravu a realizaci dětského maškarního karnevalu. Velmi si vážíme Vašeho volného času, který jste této akci věnovaly a způsobu, jak jste celou akci výborně zvládly. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na Dětský maškarní karneval 2019.