Pro naši školu je důležité pravidelně sledovat kvalitu vzdělávání žáků a jejich růst. Jedním z mnoha používaných nástrojů jsou i testy společnosti SCIO. A právě s využitím těchto testů proběhlo u žáků 9. ročníku testování jejich znalostí z oblasti matematiky, českého jazyka a angličtiny. Výsledky tohoto testování nám ukazují přehledné srovnání výsledných znalostí žáků v porovnání s jejich vrstevníky z ostatních základních škol i víceletých gymnázií v rámci celé České republiky. Testování se zúčastnilo celkem 594 škol a celkově 17 672 žáků.

 

Výsledky žáků naší školy:

ČESKÝ JAZYK

Výsledky dosaženými v českém jazyce patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP se zjistilo, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

MATEMATIKA

Výsledky dosaženými v matematice patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP se zjistilo, že v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Podle mezinárodně uznávané kategorizace úrovně jazykových znalostí můžeme všechny nerodilé angličtináře rozdělit podle úrovně jejich jazykových dovedností od kategorie A0, která představuje úroveň naprostého začátečníka až po kategorii C1, C2 což jsou lidé plynule hovořící cizím jazykem na stejné úrovni jako rodilý mluvčí. Za optimální výsledek se u žáků 9. ročníku považuje dosažení úrovně A2. Úrovně A2 a vyšší dosahuje podle testování více než 70 % našich žáků. Celých 30 % žáků dosáhlo dokonce na úroveň B1, což odpovídá úrovni maturanta.