Ve spolupráci s firmou SOMPO proběhl na naší škole již tradiční sběr recyklovatelného papíru. Tato aktivita slouží nejen k ochraně životního prostředí a uvědomění si významu třídění odpadu, ale zároveň je to příležitost pro jednotlivé třídy získat finance za odevzdaný papír do třídního fondu. Společně s třídní učitelkou se žáci následně domluví, na co dané peníze použijí.

Z důvodu problémů vzniklých při odvozu posledního sběrného kontejneru v průběhu prázdnin, proběhlo až nyní celkové vyúčtování. Z tohoto důvodu dochází teprve v tomto týdnu k předání finančních odměn žákům jednotlivých tříd podle množství odevzdaného papíru za minulý školní rok. Výkupní cena za 1 Kg papíru byla pro školní rok 2017/2018 stanovena na 1,20 Kč.

Žáci loňské 1. třídy získali částku…………………………………………………..    514 Kč.

Žáci loňské 2. třídy získali částku...................................................... 1 847 Kč.

Žáci loňské 3. třídy získali částku...................................................... 2 906 Kč.

Žáci loňské 4. třídy získali částku......................................................  827 Kč.

Žáci loňské 5. třídy získali částku....................................................... 2 440 Kč.

Žáci loňské 6. třídy získali částku........................................................  908 Kč.

Žáci loňské 7. třídy získali částku........................................................  768 Kč.

Žáci loňské 8. třídy získali částku....................................................... 1 346 Kč.

Chceme všem, kteří se zapojili do sběru papíru, velmi poděkovat a věříme, že se do této akce zapojíte i letošní školní rok.