V úterý 16. 10. 2018 se na naší škole uskutečnil cvičný požární poplach a nácvik evakuace osob z budovy školy. Tato simulace měla za cíl prověřit připravenost zaměstnanců a žáků školy na riziko případného požáru. Zároveň to byla i zkouška fungování jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Zásahu se zúčastnila hasičská jednotka z Humpolce. Z důvodu větší reálnosti cvičení byla celá tato akce až do poslední chvíle pro všechny účastníky utajená.