Za projektem Škola v pohybu stojí společnost AISIS, kterou v roce 1998 založili čtyři přátelé, profesí učitelé.

Přáli si změnit způsob vzdělávání, zejména v základních školách. Spojovali je podobné zážitky z dětských klubů a sportovních oddílů. A právě tato zkušenost zásadně ovlivnila jejich další pracovní zaměření. Společně dnes nabízejí učitelům rady prostřednictvím kvalifikovaných koučů. Pomáhají pedagogům a vedoucím pracovníkům škol najít a realizovat postupy, které činí vzdělávání smysluplnějším, radostnějším a efektivnějším. 

Úzce spolupracují s Fotbalovou asociací České republiky a nabízejí návštěvy trenérů, kteří mohou inspirovat pedagogy novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin.

V pátek 30. listopadu želivskou školu navštívil pan Martin Moravec, fotbalový trenér mladších žáků z Pelhřimova, který tento projekt propaguje.

Do akce se zapojili žáci 1. až 3. třídy. Pan Moravec jejich třídním učitelkám vysvětlil, že během každé hodiny tělesné výchovy by se tělo dětí mělo dostat nad 80 % maximální tepové frekvence a udržovat jej na této hladině co možná nejdéle. Teprve potom má pohyb pro zdraví dětského organismu význam.

Vysvětlil jim, že v hodinách tělocviku by se měla co možná nejvíce eliminovat doba strávená bezduchým postáváním v řadě a čekáním. Všichni žáci by se v každý moment vyučovací hodiny měli věnovat nějaké fyzické aktivitě, dostat zadanou takovou sportovní činnost, jež je pro ně bezpečná a bez obtíží ji zvládnou bez dozoru učitele, který se zatím věnuje skupině, která například plní náročnější pohybovou aktivitu.

Pan Moravec utvořil několik týmů a stanovišť tak, aby děti nemusely na disciplínu čekat, nevznikaly žádné dlouhé zástupy. Mohli se zapojit do činnosti i tím, že drželi ostatním lano nebo podávali míče.

Důraz pan Moravec kladl především na prožitek radosti z pohybu. Děti jsou v projektu vedené k tomu, že vítězství je příjemné, ale není to jediným cílem sportovních aktivit. Stěžejní je právě pocitová složka – podporuje pozitivní myšlení a dobrou náladu, což vede k podpoře přátelství a spolupráce mezi nimi.

Metoda, kdy jsou žáci během hodiny tělesné výchovy v pohybu, zvyšuje jejich tělesnou kondici, prodlužuje fyzickou výdrž, silovou připravenost a kladně ovlivňuje celkovou výkonnost organismu.

Takto uplynuvší hodina tělesné výchovy snižuje procento tuků v těle a tím funguje jako prevence proti obezitě. Snižuje také riziko kardiovaskulárních onemocnění, výrazně pomáhá předcházet zraněním a vzniku osteoporózy v dospělosti.

V učitelské profesi je zkrátka důležité být kreativní, motivovat děti, a to nejen v hodinách tělesné výchovy. Nikdy nemůžeme očekávat od všech dětí stejné výsledky.

Setkání s panem Moravcem nás utvrdilo v tom, že naši pedagogickou práci odvádíme dobře. Jsme správnými průvodci našich dětí životem. Oceňujeme veškerou jejich snahu a zdůrazňujeme jim, že dovednosti nemusejí mít všechny děti ve všech směrech totožné a že chyby k procesu učení prostě neodmyslitelně patří.