Základní škola Želiv by touto cestou velmi ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Školního plesu 2019. Chceme poděkovat především všem sponzorům, kteří nám věnovali věcný či finanční dar. Děkujeme a velmi si vážíme vaší přízně.

Seznam sponzorů:

 • Kanonie Premonstrátů Želiv
 • Profer Top s.r.o.
 • NELMA Humpolec
 • Řeznictví a uzenářství Zdeněk Mareček
 • Chmelař elektro
 • Zemědělské družstvo “Vysočina“ Želiv
 • Pekárna ADÉLKA a.s.
 • Hilti
 • Policie ČR
 • Jana Jarošová
 • Věra Špetlová