Po delší odmlce zahajuje v pátek 2. prosince svoji činnost šachový kroužek. Děti povede velmi zkušený šachista pan Robert Pavlíček. Hrát se bude ve škole v informačním centru od 17:00 hodin. Věřím, že všech 10 žáků, kteří se na kroužek přihlásili, ocení spolupráci s novým vedoucím.…

Více...

Ve sportovní hale v Humpolci se uskutečnilo oblastní kolo mladších žáků v sálové kopané. Ondřej Svoboda (4. r.), Petr Šimáček (5. r.), Pavel Svoboda, Daniel Tkadlec, Dominik Viček a Jan Vorel (všichni 7. r.) postupně porazili žáky ze ZŠ Humpolec Hálkova 2:1, Humpolec Hradská 4:0 a Senožaty 8:1 a postoupili do okresního kola. Moc jim blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole v Pelhřimově.…

Více...

Velmi pěkného výsledku dosáhla žákyně 9. ročníku Tereza Veselá, když v patnácté talentové soutěži ZAV v psaní na klávesnici počítače pro žáky 8. a 9. tříd základních škol obsadila 2. místo (z 51 soutěžících). Napsala celkem 102 lekcí za 30 minut, o 5 lekcí méně než vítězka.…

Více...

Na sobotu 26. listopadu připravujeme v naší základní škole tradiční vánoční dílnu. Bude zahájena ve 13 hodin v tělocvičně školy krátkým vystoupením dramatického a tanečního kroužku. Poté připraví učitelé a…

Více...

15. listopadu - od 13:00 hodin se koná čtvrtletní pedagogická rada, od 16:00 hodin plenární zasedání ve školní jídelně a po jejím skončení proběhnou třídní schůzky

16. listopadunapíší žáci 6. až…

Více...