Cvičný požární poplach

V úterý 16. 10. 2018 se na naší škole uskutečnil cvičný požární poplach a nácvik evakuace osob z budovy školy. Tato simulace měla za cíl prověřit připravenost zaměstnanců a žáků…

Více...

Výsledky sběru papíru za školní rok 2017/2018

Ve spolupráci s firmou SOMPO proběhl na naší škole již tradiční sběr recyklovatelného papíru. Tato aktivita slouží nejen k ochraně životního prostředí a uvědomění si významu třídění odpadu, ale zároveň…

Více...