15. listopadu - od 13:00 hodin se koná čtvrtletní pedagogická rada, od 16:00 hodin plenární zasedání ve školní jídelně a po jejím skončení proběhnou třídní schůzky

16. listopadunapíší žáci 6. až…

Více...

Žácí 7. - 9. ročníku, kteří chodí na přírodovědné praktikum, připravili na tento den podzimní dílnu s názvem "Podzimní inspirace". Pod jejich vedením si budou moci ostatní žáci vyrobit různé…

Více...