Ve sportovní hale v Humpolci se uskutečnilo oblastní kolo mladších žáků v sálové kopané. Ondřej Svoboda (4. r.), Petr Šimáček (5. r.), Pavel Svoboda, Daniel Tkadlec, Dominik Viček a Jan Vorel (všichni 7. r.) postupně porazili žáky ze ZŠ Humpolec Hálkova 2:1, Humpolec Hradská 4:0 a Senožaty 8:1 a postoupili do okresního kola. Moc jim blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole v Pelhřimově.…

Více...

Na sobotu 26. listopadu připravujeme v naší základní škole tradiční vánoční dílnu. Bude zahájena ve 13 hodin v tělocvičně školy krátkým vystoupením dramatického a tanečního kroužku. Poté připraví učitelé a…

Více...

15. listopadu - od 13:00 hodin se koná čtvrtletní pedagogická rada, od 16:00 hodin plenární zasedání ve školní jídelně a po jejím skončení proběhnou třídní schůzky

16. listopadunapíší žáci 6. až…

Více...

Velmi pěkného výsledku dosáhla žákyně 9. ročníku Tereza Veselá, když v patnácté talentové soutěži ZAV v psaní na klávesnici počítače pro žáky 8. a 9. tříd základních škol obsadila 2. místo (z 51 soutěžících). Napsala celkem 102 lekcí za 30 minut, o 5 lekcí méně než vítězka.…

Více...

Žácí 7. - 9. ročníku, kteří chodí na přírodovědné praktikum, připravili na tento den podzimní dílnu s názvem "Podzimní inspirace". Pod jejich vedením si budou moci ostatní žáci vyrobit různé…

Více...