Krajské kolo přeboru škol Vysočiny v šachu 2017

14. února 2017 se v ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo přeboru škol Vysočiny v šachu 2017 žáků 1. až 5. ročníku. Naši školu reprezentovali žáci Vojtěch Dolejš,…

Více...

Dne 2.2. proběhlo školní kolo Pythagoriády, ve které soutěžící řeší 15 matematických úloh. Úspěšným řešitelem v dané kategorii se stává ten, kdo správně vyřeší alespoň 10 úloh a získá minimálně 10 bodů z 15. V naší škole soutěžilo 28 žáků z 5.-8. třídy. Nejlépe se umístili Petr Vlček a David Charvát z 8. ročníku, kteří získali 11 bodů a postupují do okresního kola. Gratulujeme! JJ…

Více...

Primární prevence v 1. pololetí

Naše škola si postavila mezi priority primární prevenci v oblasti sociálně patologických jevů. Spolupracujeme se Centrem primární prevence Vrakbar, zveme odborníky na přednášky a interaktivní programy. Školní metodik prevence spolupracuje…

Více...

Školní kolo biologické olympiády

Kdo se chce zúčastnit biologické olympiády, musí projít třemi aktivitami. Nejprve napsat teoretický test, který vychází z textu zhruba o 90 stránkách, ten bylo potřeba dopředu nastudovat. Letošní olympiáda nese…

Více...