Tři naši žáci - Matouš Svatek (7. r.), David Charvát a Valérie Holendová (8. r.) splnili vstupní úkol do okresního kola biologické olympiády a vytvořili sbírku odlitků stop. Jejich znalostí jsme využili a uspořádali jsme výstavu stop, která je ke shlédnutí na hlavní chodbě školy. Ode mě jim patří velké poděkování a jednička několikanásobně podtržená :) JJ

 

           …

Více...

Základní škola Želiv děkuje všem níže uvedeným sponzorům, kteří se podíleli na realizaci Školního plesu ZŠ Želiv 2017.  

Sponzoři:

  • HSE
  • Potraviny Tomáš Petrů
  • StaMPi, spol. s r.o.
  • Rodinný pivovar…

Více...

Základní škola Želiv by touto cestou ještě jednou ráda poděkovala Monice Radilové, Andree Hrůzové, Petře Karáskové, Margitě Křikavové, Věře Sochůrkové, Vlastě Dolejšové, Pavle Beranové, Lence Krčilové a Petru Váchovi za přípravu a realizaci dětského maškarního karnevalu.  …

Více...