Školní kolo hry Superfarmář

Již několik let spolupracuje naše školní družina s firmou Pygmalino, s.r.o., která se prodává mimo jiné deskové hry se zaměřením na matematiku. Každý rok školu přihlásím do soutěže ve hře SUPERFARMÁŘ a na základě této přihlášky firma zašle diplomy a čtyři krásné ceny pro děti umístěné na prvních čtyřech místech ve školním kole. První dva pak mají možnost zúčastnit se přímo krajského kola, ovšem této možnosti jsme doposud nevyužili.

Letos proběhlo školní kolo v úterý 10. listopadu od 13 hodin v místnosti informačního centra. Přihlásilo se 15 dětí z 1. stupně. Vylosovaly si, kdo s kým bude hrát – čtyřčlenné týmy v základním kole – a na čtyřech stolech se bojovalo přímo o postup do finále. Ten si nakonec vybojovala Simona Jiříková z 1. třídy, Monika Vlastníková ze 4. třídy, David Vacata ze 3. třídy a Adéla Vacatová ze 2. třídy. Konečné pořadí ve finále pak bylo následující:

  1. David Vacata
  2. Adéla Vacatová
  3. Simona Jiříková
  4. Monika Vlastníková

Ceny a diplomy byly předány, ostatní účastníci obdrželi cenu útěchy a už se všichni těšíme na příští klání.                                                                                                                     D. Nováková