Tradiční akce pro zájemce z řad budoucích prvňáčků. Možnost prohlédnout si školu a vyzkoušet si aktivity, které je čekají u zápisu. V roli učitelů a pomocníků se představí současní prvňáčci, kteří budou po celou dobu akce se vším dětem pomáhat.…

Více...

Zápis do 1. ročníku probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Školský zákon v platném znění:

§36 (4) Zákonný zástupce je…

Více...

Klubík 2018

Pro zájemce z řad předškoláků organizuje naše škola další ročník přípravného kurzu s názvem Klubík. Cílem tohoto kurzu je připravit děti k zápisu do první třídy.  Obsahem kurzu je především…

Více...