Pro zájemce z řad předškoláků organizuje naše škola další ročník přípravného kurzu s názvem Klubík. Cílem tohoto kurzu je připravit děti k zápisu do první třídy.  Obsahem kurzu je především rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj grafomotoriky, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj prostorové orientace, orientace v čase, rozvoj zrakového vnímání či rozvoj matematických představ. Kurz bude probíhat od 7. února do 4. dubna 2018 každou středu od 15:00 -15:45 hod. v budově školy. Jelikož kurz probihá ještě před zápisem do prvních tříd na školní rok 2018/2019, je otevřen i pro zájemce z řad předškoláků, kteří na naši školu nenastoupí. Přihlásit se můžete do 31. 1 . 2018 na telefonním čísle 565 581 148  nebo pomocí emailu zszeliv@seznam.cz. Poplatek za kurz se bude pohybovat kolem 200 Kč.