Projekty

Co zahrada nabízí

Naše škola je již několik let zapojena do celostátního programu „Škola pro udržitelný život“.  V rámci tohoto programu jsme již v minulosti realizovali několik projektů, zaměřených na místně zakotvené učení a podporu…

Více...

Naplňování plánu rozvoje EVVO na ZŠ Želiv

Takto zní název celoročního školního projektu, který byl realizován na ZŠ Želiv v letošním školním roce. Tento projekt vychází z potřeb školy realizovat jednotlivá témata Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty zábavnou a…

Více...