Naše škola získala finanční prostředky ve výši 29 900 Kč na realizaci projektu v rámci programu  "Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina". Hlavním smyslem projektu je podnítit zájem žáků o technické dovednosti a motivovatje k volbě technicky zaměřených středoškolských oborů. Cílem je také snaha rozvíjet jejich zručnost, tvořivost. Umožnit jim adekvátním způsobem získat nezbytný soubor technických vědomostí, pracovních dovedností a návyků potřebnkých v dalším vzdělávání, pracovním i běžnéím životě, a tím formulovat osobnost žáka rozvíjením schopností kooperace, motorických i tvořivých schopností a dovedností. Tohoto cíle chceme nově dosahovat i zvýšením kvality výuky vhodným využitím konstrukčních stavebnic jako metodické pomůcky nejen ve výuce pracovních činností.

Byly zakoupeny stavebnice ROTO z Vysočiny pro žáky 2. a 3. ročníku a různé typy stavebnic MERKUR pro žáky 4. až 9. ročníku. MD