Naše škola je již několik let zapojena do celostátního programu „Škola pro udržitelný život“.  V rámci tohoto programu jsme již v minulosti realizovali několik projektů, zaměřených na místně zakotvené učení a podporu rozvoje místní komunity. Během září a října se naše škola zapojila s novým projektem s názvem „Co zahrada nabízí“. Do již existující ukázkové školní přírodní zahrady jsme zakomponovali osm dřevěných vyvýšených záhonů, které budou nejen důležitou součástí výuky pracovních činností, ale zároveň umožní efektivní využití školní zahrady. Vypěstovaná zelenina bude využívána pro potřeby školní jídelny i pro akce určené široké veřejnosti. Součástí byl workshop na téma vyvýšených záhonů pod vedením ing. Jany Kotoučkové z Ekoinfocentra v Jihlavě. Pro děti i jejich rodiče si připravil tým kolem výživové poradkyně Bc. Michaely Tulachové akci s názvem “Baštíme s úsměvem“. Jednalo se o výukový program o zdravé výživě a zdravém životním stylu, včetně ukázek přípravy vhodného jídelníčku. Z důvodu snahy zapojit do projektu či alespoň seznámit s hlavními myšlenkami projektu co možná nejvíce zájemců z řad veřejnosti jsme společně s našimi partnery vytvořili u příležitosti slavnostního dne projektu doprovodný kulturně vzdělávací program. Tento program se skládal z kreativních dílniček a vzdělávacích stanovišť pro děti i dospělé na téma podzimní příroda a podzimní tradice. Např. dlabání a malování dýní, tvorba podzimních a halloweenských dekorací, práce s přírodními materiály atd. Na závěr celé akce proběhla halloweenská párty, kterou připravili žáci 9. ročníku pro ostatní děti. Ještě jednou bychom zde chtěli poděkovat všem, kteří se na akci nějakým způsobem podíleli, především pak MŠ Paraplíčko. Celý tento projekt byl financován z projektu „Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život“.