Projekty

 V rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ z Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizujeme již od počátku března projekt s jednoduchým názvem ZŠ Želiv. V tomto projektu se zaměřujeme především na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a s tím spojené zlepšení kvality vzdělávání našich  žáků. Na aktivity tohoto projektu jsme získali částku 430 tis. Kč.

  …

Více...

Co zahrada nabízí

Naše škola je již několik let zapojena do celostátního programu „Škola pro udržitelný život“.  V rámci tohoto programu jsme již v minulosti realizovali několik projektů, zaměřených na místně zakotvené učení a podporu…

Více...