Žákovský parlament

Žákovský parlament byl založen ve školním roce 2006/2007. Má 10 členů, po 2 žácích z 5. až 9. ročníku.

Ve středu 10. 6. jsme se s naším parlamentem zúčastnili Krajské konference žákovských parlamentů. Na tomto setkání jsme představili naši celoroční práci, vyměnili si zkušenosti s ostatními parlamenťáky a hlavně načerpali inspiraci pro další práci. Jsme pyšní na to, že náš projekt Pár(ek) patřil mezi ty projekty, které zaujaly. JJ

http://cedu.cz/rzp/ucitele/clanky/krajska-konference-zakovskych-parlamentu-v-jihlave

 …

Více...