Kontakt

 

Základní škola Želiv, okres Pelhřimov

394 44  Želiv 220

REDIZO: 600061523

IČO: 75001047

ID datové schránky: iy7mutd

Tel/fax: 565 581 128 (ředitelství školy)

Tel.: 565 581 269 (školní jídelna)

Mobil: +420 724 522 541

E-mail: zszeliv@seznam.cz

 

Kontakt na učitele a zaměstnance školy

 

Mgr. Cihlář Jaromír 

ředitel školy, Ch, Př, koordinátor EVVO  

j.cihlar@zszeliv.cz
Mgr. Bártlová Dana M, Z, Vv, Tv d.bartlova@zszeliv.cz
Mgr. Bártová Barbora 3. ročník, I b.bartova@zszeliv.cz
Mgr. Horáková Sikesová Pavla 5. ročník, Pč, Přv

p.horakova@zszeliv.cz 

Mgr. Chybová Ludmila 2. ročník, Aj, I, koordinátor ŠVP l.chybova@zszeliv.cz
Mgr. Jarošová Jana 8. ročník, M, Př, F, metodik prevence sociálně pat. jevů j.jarosova@zszeliv.cz
Mgr. Kumžáková Hana 6. ročník, Čj, D, Pč, Vl, I h.kumzakova@zszeliv.cz
Bc. Nováková Dana vychovatelka ŠD d.novakova@zszeliv.cz
Mgr. Poláková Hana 1. ročník, Tv h.polakova@zszeliv.cz
Mgr. Radilová Monika  4. ročník, Vv, Vkz m.radilova@zszeliv.cz
Mgr. Strnadová Irena 7. ročník, Aj, Rj, Ov i.strnadova@zszeliv.cz

Mgr. Vaněčková Hana

Mgr. Holasová Lenka

9. ročník, Čj, Hv, Tv, výchovný poradce

asistent pedagoga

h.vaneckova@zszeliv.cz

 

Mgr. Havelková Hana MD h.vaneckovam@zszeliv.cz
     
Točíková Marie účetní

m.tocikova@zszeliv.cz